Dzisiaj jest: 18 Marzec 2019      |     Imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward     |     Do wakacji pozostało 95 dni

Aktualności

Nauczanie wczesnoszkolne w Zespole Szkół Publicznych

Nauczanie wczesnoszkolne w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II

w Kudowie-Zdroju, czyli: dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 

 

 

Nauka w oddziałach I – III szkoły podstawowej, zwana okresem edukacji wczesnoszkolnej to czas, kiedy kształtowane są u dzieci zachowania społeczne, umiejętność nabywania wiedzy i uczenia się, otwierania na świat oraz kształtowania wzorców i nawyków, w tym umiejętności bycia uczniem a w przyszłości - wykształconym i pewnym swej wiedzy i kwalifikacji - człowiekiem.

Kreatywności, twórczości i aktywności najmłodszych uczniów sprzyjają warunki, które zapewnia Nasza Szkoła.

  • Bezpieczeństwo, atmosfera i warunki lokalowe

Zajęcia dla klas młodszych odbywają się w kameralnym budynku przy ul. Pogodnej. Każdy uczeń ma swoją szafkę - zarówno na ubrania wierzchnie, jak i na przybory szkolne. Część sal lekcyjnych wyposażona jest w tablice interaktywne i projektory, uatrakcyjniające przekaz wiedzy i pozwalające uczyć w sposób nowoczesny i aktywny. W klasach wydzielona jest część do nauki i zabawy. Zespoły klasowe liczą około 20 osób, co daje możliwość kontaktu nauczyciela z każdym uczniem. W niektórych klasach, oprócz nauczyciela prowadzącego zajęcia, pracuje nauczyciel wspomagający, którego zadaniem jest niesienie pomocy uczniom z problemami w nauce. Zespół Szkół od lat korzysta z e-dziennika, pozwalającego nawet zapracowanym rodzicom być w bieżącym kontakcie z nauczycielami.

  • Współpraca z instytucjami

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej współpracują z instytucjami działającymi w Kudowie-Zdroju i okolicy, m. in.: Parkiem Narodowym Gór Stołowych, Miejską Biblioteką Publiczną, Komendą Policji, Strażą Pożarną, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Kontakty te pozwalają na uatrakcyjnianie zajęć, możliwość korzystania z bazy i wyposażenia instytucji partnerskich, poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. Organizując wycieczki i warsztaty współpracujemy n. p. z: Teatrem Muzycznym Capitol i Teatrem Lalek we Wrocławiu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach - Zdroju, Kopalnią Złota w Złotym Stoku, Twierdzą Kłodzką i Srebrnogórską, Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu a także Filharmonią Łódzką.

  • Wszechstronny rozwój

Każdy uczeń znajdzie w naszej szkole zajęcia dedykowane właśnie dla niego. Koła zainteresowań: matematyczne, humanistyczne, artystyczne oraz zajęcia doskonalące umiejętności, grupy wyrównawcze oraz specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem oraz gimnastyka korekcyjna to różnorodne możliwości, wspomagające rozwój ucznia naszej szkoły. Udział w tych zajęciach pozwala dzieciom na przełamanie trudności w nauce i osiąganie optymalnych wyników. Uczniowie, którzy mają problemy w opanowaniu pływania korzystają z dodatkowych, bezpłatnych zajęć. Nauka pływania odbywa się pod fachowym okiem trenera olimpijskiego. W tym roku szkoła przystąpiła do projektu Edumaster, czyli elektronicznej platformy edukacyjnej, na której dzieci mogą wykonywać zadania w podręcznikach elektronicznych. To nowoczesny, a zarazem atrakcyjny sposób nauczania i uczenia się.

  • Konkursy i warsztaty

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach plastycznych, matematycznych, kaligraficznych, teatralnych, polonistycznych, ekologicznych, recytatorskich czy sportowych i zajmują w nich czołowe miejsca. Pod okiem wychowawców przygotowują przedstawienia okolicznościowe, które prezentują społeczności szkolnej i lokalnej, chętnie oglądają je także goście miasta i kuracjusze. Przygotowane przez naszych nauczycieli przedstawienia profilaktyczne od lat wygrywają konkursy organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zapewniają n. p. pieniądze na wycieczki krajoznawcze uczniów. Dzieci uczestniczą też w warsztatach z decoupage, florystycznych, uczą się gry na flecie prostym, odbywają piesze wędrówki krajoznawcze z przewodnikiem górskim po Górach Stołowych, Masywie Śnieżnika i uczą się odczytywania map. Niektórzy nauczyciele naszej szkoły mają uprawnienia przewodników turystycznych. Każda klasa bierze udział w wycieczkach edukacyjnych po najbliższej okolicy, Ziemi Kłodzkiej a nawet województwie dolnośląskim.
Dzięki współpracy z PKO dzieci gromadzą oszczędności na indywidualnych kontach, biorą udział w lekcjach bankowości oraz zdobywają nagrody za udział w konkursach.

  • Opieka, nauka i zabawa w świetlicy

Dla pracujących rodziców ważna jest możliwość pozostawienia dzieci w świetlicy szkolnej. Nasza świetlica zdobyła certyfikat Świetlicy Przyjaznej Dzieciom. Jest czynna od godz. 6.30 do 16.00. Sale świetlicowe są wyposażone w gry planszowe, klocki, puzzle. Dziecko może się bawić lub pod kierunkiem nauczyciela odrobić zadanie domowe. Szkoła zapewnia także uczniom za niską opłatą możliwość zjedzenia w porze obiadu ciepłego i zdrowego posiłku.

Zapewniamy, że Nasza Szkoła jest miejscem twórczym, przyjaznym i bezpiecznym. Miło jest nam słyszeć, kiedy po feriach zimowych czy wakacjach, dzieci mówią, że się stęskniły za szkołą, kolegami i swoją panią. Wierzymy, że Państwa dziecko poczuje się u nas bezpiecznie, znajdzie kolegów i koleżanki, spotka serdecznych, wykwalifikowanych pedagogów i nabędzie wiedzę, która da mocne podstawy jego dalszego wykształcenia.

 

Dziękujemy za wybór Naszej Szkoły i nadal zapraszamy Rodziców dzieci przedszkolnych do zapisania swych pociech do Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.

 

Patron
Papiez
Kontakt
Copyright © 2019 Zespół Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju
Opracowanie: DGnet - Dawid Gałecki
Download from Free Joomla Template