Dzisiaj jest: 27 Maj 2018      |     Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan     |     Do wakacji pozostało 26 dni

Aktualności

58 lat istnienia i sukcesów

58  lat  istnienia i sukcesów kudowskiego

Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy 

 

 

  A tak to się zaczęło…

 W 1957 roku powstał projekt budowy drugiej szkoły podstawowej w Kudowie-Zdroju,ponieważ budynki szkolne przy ul. M. Buczkai 1 Maja z roku na rok nie mogły pomieścić wszystkich uczniówi nauka odbywała się na dwie i trzy zmiany.  Po dwóch latach starań w maju 1959 roku rozpoczęto budowę jednopiętrowego budynku przy Alei Zdrojowej. 27 maja 1959 r. dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pierwszej szkoły "tysiąclatki" Powiatu Kłodzkiego w Kudowie-Zdroju. Szkoła została wybudowana w czynie społecznym. 1 września 1960 roku nastąpiło podzielenie uczniów szkoły podstawowej z ulicy M. Buczka. Szkoła liczyła wówczas 460 uczniów, uczących się w12 oddziałach. Uroczystość oddania do użytku Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego odbyła się20 listopada 1960. Decyzją Ministerstwa Oświaty szkoła była typem szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego jako szkoła rozwojowa z klasą 8. Dnia 25 stycznia 1964 roku  w sali tanecznej Domu Kultury przy Kudowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego  odbyła się  pierwsza studniówka, 19 maja 1964 roku – pierwsza matura, do której przystąpiło  25 uczniów.Od początku lat siedemdziesiątych Liceum funkcjonowało  jako Zespół Szkół Ogólnokształcących, składający się z Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Od 1 września 2009 roku utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych na bazie istniejącej szkoły i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kudowie – Zdroju, funkcjonującego  w budynkach przy ul. Głównej i ul. Fabrycznej. W latach 2013-2017, obok liceum dziennego, funkcjonowało Liceum  Zaoczne dla Dorosłych, z którego dwa roczniki absolwentów otrzymało średnie wykształcenie a częśćz sukcesem przystąpiła  do egzaminu maturalnego. Z dniem 1 września 2014 roku organem prowadzącym placówkę stała się gmina Kudowa-Zdrój  a szkoła weszła  w skład Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II  i nadal, jako Liceum Ogólnokształcące  im. Józefa Lompy oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa z nowymi oddziałami pod nazwą Szkoła Branżowa  I stopnia, funkcjonuje w budynku przy ul. Zdrojowej 22a.

    Obecnie kształcenie młodzieży ponadgimnazjalnej odbywa się w dwóch typach szkoły:

trzyletnie Liceum Ogólnokształcące z podziałem na dwie grupy:

a/     z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego     

         i biologii

b/   z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i języka angielskiego oraz trzyletnia Szkoła Branżowa I Stopnia w klasie wielozawodowej.

 

      Jak co roku w maju trwają egzaminy maturalne, które zawsze dostarczają wiele emocji a ich wyniki – radości i dumy. Ubiegłoroczni maturzyści kudowskiego „Lompka” wykazali się 100 % zdawalnościąz języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. W  maju bieżącego roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 17 absolwentów Liceum, za których to sukcesy mocno trzymamy kciuki !!! 

         Obecnie placówka przygotowuje się do przyjęcia nowych uczniów, absolwentów gimnazjów, którym oferuje miejsca w trzech typach szkoły: trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym, trzyletniej Szkole Branżowej I Stopnia oraz czteroletnim Technikum  /technik   logistyk i technik  graficznych procesów cyfrowych/.    

         Kolejne roczniki absolwentów Liceum świętują swoje rocznice ukończenia szkoły, czasem bardzo odległe jak  np. 30-lecie po maturze, którego uroczyste obchody już w czerwcu tego roku obchodzić będzie część obecnego grona pedagogicznego  - abiturienci z 1988 roku.  To świadczy o sile, trwałościi  ciągłości kudowskiego Liceum: jego absolwenci stają się nauczycielami, a ich dzieci i uczniowiez czasem zajmują ich miejsca -  tak trwa pokoleniowy łańcuch !

         Wieloletnie sukcesy Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy można wymienić w kilku najważniejszych punktach zgodnych z misją szkoły:

·       duża skuteczność nauczania

·       wysoki wskaźnik absolwentów zdających maturę

·       wysoki wskaźnik absolwentów przyjętych na studia wyższe różnorodnych kierunków

·       bezpieczna i przyjazna placówka w sercu miasta i jego mieszkańców.

 

        Grono pedagogiczne, uczniowie  i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego  im.  Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju  już rozpoczęli przygotowania do obchodów kolejnej okrągłej rocznicy – 60 lat istnienia szkoły,  którą świętować będziemy w 2020 roku !!!

Absolwenci i nauczyciele Liceum

Patron
Papiez
Kontakt
Copyright © 2018 Zespół Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju
Opracowanie: DGnet - Dawid Gałecki
Download from Free Joomla Template