piątek, 14 czerwca, 2024
Bez kategorii

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w formie zdalnej, w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu:

  • promocja czytelnictwa z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość za pośrednictwem np. dziennika elektronicznego lub zwykłej poczty elektronicznej,
  • wskazanie uczniom bibliotek cyfrowych oraz innych źródeł, gdzie mogą znaleźć darmowe, inne niż tradycyjne książki, w tym lektury, w formie audiobooków, ebooków,
  • przygotowanie zestawów materiałów możliwych do wykorzystania przez nauczycieli w pracy zdalnej, w ramach wspierania pracy dydaktycznej grona pedagogicznego, np.przydatnych stron, aplikacji i programów,
  • samokształcenie/dokształcanie się z wykorzystaniem dostępnych źródeł online, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów omawiających wszystkie aspekty szkolnego obiegu podręczników,
  • doskonalenie warsztatu i organizacji pracy, np. opracowanie wzorów dokumentacji.
  • wpisywanie księgozbioru do bazy danych programu MOL NET+ i porządkowanie katalogu komputerowego,
  • analiza rynku wydawniczego w poszukiwaniu nowości, uzupełnienia braków w księgozbiorze z uwzględnieniem trendów wśród czytelników, mając na względzie uczniów i nauczycieli.  

 

Skip to content