piątek, 14 czerwca, 2024
ZESPÓŁ

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2020

 

Ul. POGODNA  godz. 9:30

klasy Ia i Ib

WARIANT BEZ DESZCZU WARIANT Z DESZCZEM
 

Uczniowie wraz z rodzicami spotykają się na placu przed szkołą z dyrektorem szkoły, przedstawicielami urzędu miasta oraz wychowawcami.

UWAGA! Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m odległości między osobami.

 

 

Uczniowie pod opieką wychowawców, po zdezynfekowaniu rąk i obowiązkowo w maseczkach wchodzą na salkę gimnastyczną. Tam spotykają się z dyrektorem szkoły i przedstawicielami Urzędu Miasta.

UWAGA! W tej sytuacji rodzice/opiekunowie nie wchodzą do szkoły.

 

 

Ul. POGODNA  godz. 10:30

klasy IIa, IIb, IIc

WARIANT BEZ DESZCZU WARIANT Z DESZCZEM
 

Uczniowie wraz z rodzicami spotykają się na placu przed szkołą z dyrektorem szkoły, przedstawicielami urzędu miasta oraz wychowawcami.

UWAGA! Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m odległości między osobami.

 

 

Uczniowie pod opieką wychowawców, po zdezynfekowaniu rąk i obowiązkowo w maseczkach wchodzą na salkę gimnastyczną. Tam spotykają się z dyrektorem szkoły i przedstawicielami Urzędu Miasta.

UWAGA! W tej sytuacji rodzice/opiekunowie nie wchodzą do szkoły.

 

 

 

UL. ZDROJOWA godz. 9:00

klasy ILO i ISB

WARIANT BEZ DESZCZU WARIANT Z DESZCZEM
 

Uczniowie klasy ILO i ISB spotykają się na placu przed szkołą z dyrektorem szkoły i nauczycielami.

UWAGA! Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m odległości między osobami.

Po części oficjalnej na placu, po zdezynfekowaniu rąk i nałożeniu maseczek uczniowie przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

I LO – sala nr 11

I SB – sala nr 4

UWAGA! Wszyscy wchodzimy do szkoły głównym wejściem z zachowaniem bezpiecznego dystansu 1,5 m.

 

 

Uczniowie klasy ILO i ISB, po zdezynfekowaniu rąk i nałożeniu maseczek, wchodzą do szkoły głównym wejściem, kierują się na salę gimnastyczną na spotkanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami.

Następnie przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

I LO – sala nr 11

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem ewakuacyjnym z tyłu szkoły, które od tej pory będzie w ciągłym użytkowaniu. Po zakończeniu spotkania wychodzą tym samym wejściem.

I SB – sala nr 4

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym. Po zakończeniu spotkania wychodzą tym samym wejściem.

 

UWAGA! Wszyscy wchodzimy do szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu 1,5 m.

 

 

 

UL. ZDROJOWA godz. 9:15

klasy wszystkie drugie i trzecie

WARIANT BEZ DESZCZU WARIANT Z DESZCZEM
 

Uczniowie wszystkich klas II i III spotykają się na placu przed szkołą z dyrektorem szkoły i nauczycielami.

UWAGA! Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m odległości między osobami.

 

 

Uczniowie wszystkich klas II i III , po zdezynfekowaniu rąk i nałożeniu maseczek, wchodzą do szkoły na spotkania z wychowawcami.

UWAGA! Klasy II LO po gimnazjum, II T po gimnazjum i III T wchodzą wejściem głównym.

KLasy II LO po podstawówce, III LO, II T po podstawówce, II SB po podstawówce, II SB po gimnazjum i III SB wchodzą wejściem ewakuacyjnym, które znajduje się z tyłu szkoły i które od tej pory będzie w ciągłym użytkowaniu

Uczniowie przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

II LOP i III LO – sala gimnastyczna

II LOG – sala nr 1

II TP – sala nr 12

II TG – sala nr 2

III T – sala nr 3

II SBG – sala nr 13

II SBP – sala nr 13

III SB – sala nr 10

UWAGA! Wszyscy wchodzimy do szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu 1,5 m.

 

Po zakończeniu spotkania uczniowie wychodzą wejściem, którym weszli do szkoły.

 

 

 

 

UL. SZKOLNA godz. 11:00

klasy IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va

WARIANT BEZ DESZCZU WARIANT Z DESZCZEM
 

Uczniowie wszystkich klas IIIa, IIIb, IVa  IVb i Va spotykają się na placu przed szkołą z dyrektorem szkoły i nauczycielami.

UWAGA! Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m odległości między osobami.

 

 

Uczniowie klas IIIa, IIIb, IVa  IVb i Va , po zdezynfekowaniu rąk i nałożeniu maseczek, wchodzą do szkoły na spotkania z wychowawcami.

UWAGA! Wszystkie wymienione klasy wchodzą do szkoły wejściem wychodzącym na plac za szkołą. Od tej pory będzie to wejście w ciągłym użytkowaniu dla tych klas. Zachowujemy bezpieczny dystans 1,5 m. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do szkoły.

Uczniowie przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

IIIa – sala nr 15 wych. J. Madloch

IIIb – sala nr 12 wych. M. Pawelska

IVa – sala nr 13 wych. M. Budzik

IVb – sala nr 16 wych. A. Baczmańska

Va – sala nr 14 wych. A. Maziarz

 

Po zakończeniu spotkania uczniowie wychodzą ze szkoły wejściem, którym weszli do szkoły.

 

 

UL. SZKOLNA godz. 11:30

klasy szóste

 

Uczniowie wszystkich klas VI spotykają się na placu przed szkołą z dyrektorem szkoły i nauczycielami.

UWAGA! Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m odległości między osobami.

 

 

Uczniowie klas VIa, VIb, Vic i VId , po zdezynfekowaniu rąk i nałożeniu maseczek, wchodzą do szkoły na spotkania z wychowawcami.

UWAGA! Wszyscy wchodzimy głównym wejściem. Od tej pory będzie to wejście w ciągłym użytkowaniu dla tych klas.

Zachowujemy bezpieczny dystans 1,5 m. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do szkoły.

Uczniowie przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Klasa VIa – sala nr 33

KLasa VIb – sala nr 25

Klasa VIc – sala nr 32

Klasa VId – sala nr 24

 

Po zakończeniu spotkania uczniowie wychodzą tym samym wejściem, którym weszli do szkoły.

 

  

 UL. SZKOLNA godz. 12:00

klasy siódme

 

Uczniowie wszystkich klas VII spotykają się na placu przed szkołą z dyrektorem szkoły i nauczycielami.

UWAGA! Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m odległości między osobami.

 

 

Uczniowie klas VIIa, VIIb, VIIc i VIId , po zdezynfekowaniu rąk i nałożeniu maseczek, wchodzą do szkoły na spotkania z wychowawcami.

UWAGA! Wszyscy wchodzimy wejściem ewakuacyjnym z boku szkoły. Od tej pory będzie to wejście w ciągłym użytkowaniu dla tych klas.

Zachowujemy bezpieczny dystans 1,5 m.

Uczniowie przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Klasa VIIa – sala nr 49

KLasa VIIb – sala nr 51

Klasa VIIc – sala nr 48

Klasa VIId – sala nr 41

 

Po zakończeniu spotkania uczniowie wychodzą tym samym wejściem, którym weszli do szkoły.

 

 

UL. SZKOLNA godz. 12:30

klasy ósme

 

Uczniowie wszystkich klas VIII spotykają się na placu przed szkołą z dyrektorem szkoły i nauczycielami.

UWAGA! Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m odległości między osobami.

 

 

Uczniowie klas VIIIa, VIIIb i VIIc, po zdezynfekowaniu rąk i nałożeniu maseczek, wchodzą do szkoły na spotkania z wychowawcami.

UWAGA! Wszyscy wchodzimy wejściem ewakuacyjnym z boku szkoły. Od tej pory będzie to wejście w ciągłym użytkowaniu dla tych klas.

Zachowujemy bezpieczny dystans 1,5 m.

Uczniowie przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Klasa VIIIa – sala nr 39

KLasa VIIIb – sala nr 50

Klasa VIIIc – sala nr 47

 

Po zakończeniu spotkania uczniowie wychodzą tym samym wejściem, którym weszli do szkoły.

 

 

 

Skip to content