czwartek, 18 kwietnia, 2024
Bez kategoriiPONADPODSTAWOWESZKOŁA PODSTAWOWAZESPÓŁ

ZARZĄDZENIE w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Kudowa-Zdrój, 9 października 2020 r.

 

 

ZARZĄDZENIE nr 9/2020/2021

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju z dnia 9 października 2020 r. w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

 

  1. dla wszystkich szkół

30 października 2020 r. (piątek) dzień poprzedzający weekend przed świętem Wszystkich Świętych

2 listopada 2020 r. (poniedziałek) dzień wolny po święcie Wszystkich Świętych

4 czerwca 2021 r. (piątek) dzień wolny po święcie Bożego Ciała

 

  1. dla szkół ponadpodstawowych

4 maja 2021 r. (wtorek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2021 r. (środa) pisemny egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2021 r. (czwartek) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

7 maja 2021 r. (piątek) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego rozszerzonego

 

  1. dla Szkoły Podstawowej nr 2

25 maja 2021 r. (wtorek) pisemny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

26 maja 2021 r. (środa) pisemny egzamin ósmoklasisty z matematyki

27 maja 2021 r. (czwartek) pisemny egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

 

§ 2

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów. Uczniowie Szkoły Branżowej uczęszczają w tych dniach na zajęcia praktyczne.

 

§ 3

Zobowiązuje wychowawców klas do zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w § 1 nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy nauczycieli.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

Im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Skip to content