sobota, 13 lipca, 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022/2023

ZARZĄDZENIE nr 21.2022 w sprawie naboru do klas pierwszych

zgloszenie_do_szkoly_obwodowej

wniosek_o_przyjecie_do_szkoly

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 01.03.2022 r.

 do 25.03.2022 r.

do 08.06.2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

 

do 31.03.2022 r. do 17.06.2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

04.04.2022 r. 22.06.2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 06.04.2022 r. do 25.06.2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

89.04.2022 r. 28.06.2022 r.
Skip to content