sobota, 13 lipca, 2024

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM

1.

Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego uczniom i rodzicom.

Do 24 września 2021 r.

2.

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie przyjęcia dostosowań.

Do 28 września 2021 r.

3.

Złożenie deklaracji wstępnej dotyczącej wyboru przedmiotów maturalnych.

Do 30 września 2021 r.

4.

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach.

Do 7 lutego 2022 r.

5.

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych.

Do 4 marca 2022 r.

6.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego.

Do 4 kwietnia 2022 r.

7.

Przeprowadzenie szkolenia dla zespołów nadzorujących egzamin maturalny.

Do 29 kwietnia 2022 r.

8.

Rada klasyfikacyjna klasy maturalnej.

kwiecień 2022 r.

9.

Zakończenie zajęć w klasie maturalnej.

29 kwietnia 2022 r.

10.

Wpis do arkusz ocen.

Do 7 maja 2022 r.

11.

Egzamin maturalny – sesja wiosenna.

4 – 20 maja 2022 r.

12.

Egzamin maturalny – termin dodatkowy.

1 – 14 czerwca 2022 r.

13.

Egzamin maturalny – sesja poprawkowa.

23 sierpnia 2022 r.

14.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego.

5 lipca 2022 r.

15.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego.

Do 5 lipca 2022 r.

16.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego.

5 lipca 2022 r.

 

Skip to content