HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM

1. Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego uczniom i rodzicom. Do 24 września 2020 r.
2. Złożenie deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych. Do 30 września 2020 r.
3. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach. Do 8 lutego 2021 r.
4. Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. Do 8 marca 2021 r.
5. Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego. Do 8 marca 2021 r.
6. Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego. Do 7 kwietnia 2021 r.
7. Wystawienie ocen końcowych. 23 kwietnia 2021 r.
9. Rada klasyfikacyjna klasy maturalnej. 28 kwietnia 2021 (środa) r.
11. Oddanie protokołów indywidualnych na ustny egzamin maturalny. Do 30 kwietnia 2021 r.
8. Zakończenie zajęć w klasie maturalnej. 30 kwietnia 2021 r.
10. Wpis do arkusz ocen. Do 7 maja 2021 r.
11. Egzamin maturalny – sesja wiosenna. 4 – 20 maja 2021 r.
12. Egzamin maturalny – termin dodatkowy. 1 – 16 czerwca 2021 r.
13. Egzamin maturalny – sesja poprawkowa.

23 – 24 sierpnia 2021 r.

Skip to content