piątek, 14 czerwca, 2024

PONADPODSTAWOWE

Gmina Kudowa- Zdrój realizuje projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Tytuł projektu: „Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”

Okres realizacji: od 2018-09-01 do 2020-07-31

Cel projektu:  Celem głównym projektu jest podniesienie u 132 uczniów (61K,71M) w ZSP im.Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju, kompetencji kluczowych i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie od 01.09.2018 r. do 31.07.2020 r poprzez:

-tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego dla 132 uczniów (61K,71M) w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, poprzez doposażenie pracowni naukowych w nowoczesny sprzęt TIK, oraz niezbędne przedmioty pozwalające prowadzić nauczanie metodą eksperymentu;

-doskonalenie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania eksperymentalnego dla 19 nauczycieli (16K, 3M) poprzez udział w szkoleniach

-wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do nauczania metodą eksperymentu;

-realizację inicjatyw związanych z kształceniem kompetencji kluczowych na rynku pracy – 132 uczniów (61K,71M), podniesie kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

-19 nauczycieli(16K,3M) podniesie kompetencje zawodowe w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych poprzez udział w szkoleniach.

Szkoła zostanie doposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia innowacyjnych zajęć.

Dofinansowanie: 296 965,01 zł

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W PROJEKCIE PN.:” Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”

W OKRESIE 1.09.2018-30.11.2018

RODZAJ WSPARCIA

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA

GODZINY, W KTÓRYCH WSPARCIE JEST REALIZOWANE(OD, DO)

ADRES REALIZACJI WSPARCIA

Rozpoczęcie przez uczniów udziału w projekcie

10.09.2018

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

17.09.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

19.09.2018

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

24.09.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

26.09.2018

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

3.10.2018

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

4.10.2018

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

8.10.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

9.10.2018

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

10.10.2018

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

10.10.2018

15:15-16:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

11.10.2018

15:30—16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

15.10.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

16.10.2018

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

17.10.2018

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

17.10.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

18.10.2018

15:30—16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

22.10.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

24.10.2018

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

24.10.2018

15:15-16:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

24.10.2018

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

25.10.2018

15:30—16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

29.10.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

30.10.2018

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

31.10.2018

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

31.10.2018

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

5.11.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

6.11.2018

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

7.11.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

7.11.2018

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

7.11.2018

15:15-17:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

8.11.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

8.11.2018

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

8.11.2018

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

12.11.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

13.11.2018

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

14.11.2018

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

15.11.2018

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

15.11.2018

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

15.11.2018

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

19.11.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

20.11.2018

14:00-16;00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

21.11.2018

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

21.11.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

21.11.2018

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

21.11.2018

15:15-17:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO Z CHEMII

22.11.2018

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

22.11.2018

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

26.11.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

26.11.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

27.11.2018

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

28.11.2018

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

28.11.2018

15:15-16:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

29.11.2018

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

29.11.2018

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W PROJEKCIE PN.:” Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”

W OKRESIE 1.12.2018-28.02.2019

 

 

RODZAJ WSPARCIA

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA

GODZINY, W KTÓRYCH WSPARCIE JEST REALIZOWANE(OD, DO)

ADRES REALIZACJI WSPARCIA

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

3.12.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

3.12.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

4.12.2018

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

5.12.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

5.12.2018

15:15-16:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

6.12.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

6.12.2018

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

6.12.2018

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

10.12.2018

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

11.12.2018

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

12.12.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

12.12.2018

15:15-16:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

13.12.2018

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

13.12.2018

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

13.12.2018

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

17.12.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

18.12.208

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

19.12.2018

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

19.12.2018

15:15-16:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

16:00-17:00

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

20.12.2018

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

3.01.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

3.01.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

3.01.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

7.01.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

8.01.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

9.01.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

9.01.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

9.01.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

10.01.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

10.01.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

14.01.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

14.01.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

15.01.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

16.01.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

16.01.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

16.01.2019

15:15-17:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

17.01.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO Z CHEMII

17.01.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

17.01.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

21.01.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

21.01.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

22.01.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

23.01.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

23.01.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

24.01.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

24.01.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

13.02.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

18.02.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

18.02.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

20.02.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

20.02.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

20.02.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMTYCZNE

20.02.2019

15:15-16:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOLO CHEMICZNE

21.02.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

21.02.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

25.02.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

27.02.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

27.02.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

27.02.2019

15:15-17:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

28.02.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

28.02.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W PROJEKCIE PN.:” Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”

W OKRESIE 01.03.2019-31.05.2019

RODZAJ WSPARCIA

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA

GODZINY, W KTÓRYCH WSPARCIE JEST REALIZOWANE(OD, DO)

ADRES REALIZACJI WSPARCIA

KOŁO FIZYCZNE

4.03.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

4.03.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

5.03.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

6.03.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

6.03.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

6.03.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

7.03.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

7.03.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

7.03.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

11.03.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

11.03.2019

14:4-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

11.03.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

12.03.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

13.03.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

13.03.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

13.03.2019

15:15-17:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

14.03.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

14.03.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

14.03.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

18.03.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

19.03.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

20.03.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

20.03.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

21.03.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

21.03.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

25.03.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

21.03.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

26.03.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

27.03.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

27.03.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

28.03.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

28.03.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

2.04.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

3.04.2019

15:15-17:15

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

4.04.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

4.04.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

6.04.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

6.05.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

7.05.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

8.05.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

9.05.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

9.05.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

9.05.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

13.05.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

13.05.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

14:05.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

15.05.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

15.05.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z  BIOLOGII

16.05.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMI

16.05.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

16.05.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

20.05.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

20.05.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

21.05.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

22.05.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

22.05.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

23.05.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

23.05.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

23.05.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

27.05.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

27.05.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

28.05.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

29:05.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

29.05.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

30:05.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

    

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W PROJEKCIE PN.:” Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”

W OKRESIE 1.06.2019-31.08.2019

RODZAJ WSPARCIA

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA

GODZINY, W KTÓRYCH WSPARCIE JEST REALIZOWANE(OD, DO)

ADRES REALIZACJI WSPARCIA

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

3.06.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJIE DORADZTWO ZAWODOWE

3.06.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

3.05.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJIE DORADZTWO ZAWODOWE

4.06.2019

14:00-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

5.06.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

5.06.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

6.06.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

6.06.2019

16:00-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

6.06.2019

15:00-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

7.06.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

10.06.2019

14:40-1540

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

10.06.2019

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJIE DORADZTWO ZAWODOWE

11.06.2019

14:00-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

12.06.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

12.06.2019

13:55-14:55

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

12.06.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

13.06.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

13.06.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

17.06.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W PROJEKCIE PN.:” Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”

W OKRESIE 1.09.2019-31.11.2019

RODZAJ WSPARCIA

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA

GODZINY, W KTÓRYCH WSPARCIE JEST REALIZOWANE(OD, DO)

ADRES REALIZACJI WSPARCIA

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

3.09.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

9.09.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

10.09.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

10.09.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

10.09.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

16.09.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

16.09.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMI

17.09.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

17.09.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

17.09.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

19.09.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

19.09.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

23.09.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

24.09.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMI

24.09.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

JĘZYK ANGIELSKI WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

24.09.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

24.09.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

24.09.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

26.09.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

26.09.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

1.10.2019

16:00-18:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

1.10.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

1.10.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

1.10.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

2.10.2019

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

3.10.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

3.10.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMI

7.10.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

7.10.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

8.10.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

8.10.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

8.10.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

8.10.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

9.10.2019

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

10.10.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

10.10.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

14.10.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

14.10.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

15.10.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

JĘZYK ANGIELSKI WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

15.10.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

15.10.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

15.10.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

16.10.2019

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

17.10.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

17.10.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

17.10.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

21.10.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

21.10.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZAWODOWE

22.10.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

22.10.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMI

22.10.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

22.10.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

22.10.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

JĘZYK ANGIELSKI WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

22.10.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

24.10.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

24.10.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

28.10.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

JĘZYK ANGIELSKI WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

29.10.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

29.10.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

29.10.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMI

29.10.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATETMATYCZNE

30.10.2019

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

31.10.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

4.11.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

4.11.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

5.11.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

5.11.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZADODOWE

5.11.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

5.11.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

5.11.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

6.11.2019

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

7.11.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

7.11.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

12.11.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

12.11.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

JĘZYK ANGIELSKI WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

12.11.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

14.11.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

14.11.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

18.11.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

19.11.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

18.11.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

18.11.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZADODOWE

19.11.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

19.11.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

19.11.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

JĘZYK ANGIELSKI WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

19.11.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

21.11.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

21.11.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

21.11.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

21.11.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

25.11.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

26.11.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

26.11.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

26.11.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADZTWO ZADODOWE

26.11.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

JĘZYK ANGIELSKI WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

26.11.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

25.11.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

25.11.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAWITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

28.11.2019

15:45-16:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W PROJEKCIE PN.: Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”

W OKRESIE 1.012.2019-29.02.2020

 

 

RODZAJ WSPARCIA

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA

GODZINY, W KTÓRYCH WSPARCIE JEST REALIZOWANE(OD, DO)

ADRES REALIZACJI WSPARCIA

KOŁO CHEMICZNE

2.12.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

2.12.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

3.12.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

3.12.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

3.12.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

3.12.2019

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

3.12.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

5.12.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKII

5.12.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

5.12.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

9.12.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

9.12.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

10.12.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

10.12.2019

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

10.12.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

10.12.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

10.12.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

11.12.2019

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

12.12.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKII

12.12.2019

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

12.12.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

16.12.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

16.12.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

17.12.2019

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

17.12.2019

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

17.12.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

17.12.2019

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

17.12.2019

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

19.12.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKII

19.12.2019

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

19.12.2019

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

7.01.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

7.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

8.01.2020

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKII

9.01.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

9.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

9.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

13.01.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

13.01.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

14.01.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

14.01.2020

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

14.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

14.01.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMI

14.01.2020

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

15.01.2020

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

16.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

16.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

20.01.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

20.01.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

21.01.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

21.01.2020

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

21.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

21.01.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMI

21.01.2020

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

22.01.2020

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

23.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKII

23.01.2020

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

23.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

27.01.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

27.01.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

28.01.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

28.01.2020

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

28.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

28.01.2020

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

28.01.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

29.01.2020

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

30.01.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKII

30.01.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

3.02.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

3.02.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

4.02.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

4.02.2020

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

4.02.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

4.02.2020

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

5.02.2020

13:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKII

6.02.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

6.02.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

20.02.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

24.02.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

25.02.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

25.02.2020

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

25.02.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

25.02.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

26.02.2020

13:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

27.02.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKII

27.02.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

27.02.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W PROJEKCIE PN.: Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”

W OKRESIE 1.03.2020-31.05.2020

RODZAJ WSPARCIA

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA

GODZINY, W KTÓRYCH WSPARCIE JEST REALIZOWANE(OD, DO)

ADRES REALIZACJI WSPARCIA

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

2.03.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

3.03.2030

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

3.03.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

3.03.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

3.03.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

4.03.2020

13:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

5.03.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

5.03.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

5.03.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

9.03.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

9.03.2020

15:30-16:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

10.03.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

10.03.2020

16:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

10.03.2020

15:45-17:45

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

10.03.2020

14:40-15:40

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

Język angielski WIRTUALNE PODRÓŻOWANIE

10.03.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

12.03.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W PROJEKCIE PN.:

Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji

 kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”

W OKRESIE 1.09.2020-30.11.2020

 

RODZAJ WSPARCIA

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA

GODZINY, W KTÓRYCH WSPARCIE JEST REALIZOWANE(OD, DO)

ADRES REALIZACJI WSPARCIA

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

4.09.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

7.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

8.09.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

8.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

9.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

9.09.2020

15:35-16:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

10.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

11.09.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

14.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

14.09.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

14.09.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

14.09.2020

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

15.09.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

15.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

15.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

16.09.2020

15:35-16:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

16.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

16.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

17.09.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

17.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

18.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

18.09.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

21.09.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

21.09.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

21.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

22.09.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

22.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

23.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

23.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

23.09.2020

15:35-16:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

24.09.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

24.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

24.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

25.09.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

25.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

28.09.2020

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

28.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

28.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

28.09.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

29.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

29.09.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

29.09.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

30.09.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

30.09.2020

15:35-16:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

1.10.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

1.10.2020

15:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

1.10.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

2.10.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

5.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

5.10.2020

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

5.10.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

6.10.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

6.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

6.10.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

7.10.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

7.10.2020

15:35-17:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

7.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

8.10.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

8.10.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

9.10.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

9.10.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

12.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

12.10.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

13.10.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

13.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

14.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

15.10.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO MATEMATYCZNE

15.10.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

15.10.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

16.10.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

16.10.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

19.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

19.10.2020

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

19.10.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO CHEMICZNE

20.10.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

20.10.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO BIOLOGICZNE

20.10.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

21.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

21.10.2020

15:35-17:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

22.10.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

23.10.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

23.10.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

KOŁO FIZYCZNE

26.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

27.10.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

28.10.2020

14:50-15:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

03.11.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

03.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO BIOLOGICZNE

03.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO MATEMATYCZNE

03.11.2020

8.30-9.30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

04.11.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ ZDALNE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

04.11.2020

15:35-17:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ ZDALNE

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

04.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ ZDALNE

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

04.11.2020

15:00-16.00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

5.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO MATEMATYCZNE

5.11.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

5.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

6.11.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

6.11.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

9.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

9.11.2020

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

9.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

10.11.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO CHEMICZNE

10.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO BIOLOGICZNE

10.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO MATEMATYCZNE

10.11.2020

8.30-9.30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

12.11.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

12.11.2020

15:35-16:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

12.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

13.11.2020

15:00-16.00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

12.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO MATEMATYCZNE

12.11.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

12.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

13.11.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

13.11.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

16.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

16.11.2020

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

16.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

17.11.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO CHEMICZNE

17.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO BIOLOGICZNE

17.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO MATEMATYCZNE

17.11.2020

8.30-9.30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

18.11.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

18.11.2020

15:35-17:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

18.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

18.11.2020

15:00-16.00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

19.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO MATEMATYCZNE

19.11.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

19.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

20.11.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

20.11.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO FIZYCZNE

23.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

23.11.2020

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

23.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

24.11.2020

14:30-15:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO CHEMICZNE

24.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO BIOLOGICZNE

24.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO MATEMATYCZNE

24.11.2020

8.30-9.30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

25.11.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

25.11.2020

15:35-17:35

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

MULTIMEDIALNE KOŁO INFORMATYCZNE

25.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

25.11.2020

15:00-16.00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

26.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

KOŁO MATEMATYCZNE

26.11.2020

15:00-17:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

ZAJĘCIA DYDAKTYCZO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

26.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

INDYWIDUALNE KONSULACJE DORADZTWO ZAWODOWE

27.11.2020

14:00-15:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

27.11.2020

12:30-13:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju

KOŁO FIZYCZNE

30.11.2020

14:50-16:50

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

JĘZYK NIEMIECKI „NIE LUBISZ-POLUBISZ, NIE UMIESZ-NAUCZYSZ SIĘ”

30.11.2020

15:30-17:30

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

ROZMAITOŚCI LOGICZNO-MATEMATYCZNE

30.11.2020

14:00-16:00

ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju/ZDALNE

 

 

Skip to content