NAUCZYCIELE SP2

 WYKAZ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. JANA PAWŁA II – SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KUDOWIE-ZDROJU 2019/2020

DYREKCJA SZKOŁY

JERZY ŁUKASIK – dyrektor szkoły

MAŁGORZATA LEWANDOWSKA-BUKSAK – zastępca dyrektora

DANIEL DUBANIEWICZ  – zastępca dyrektora

 

WYCHOWAWCY KLAS

I A – Sylwia Ziółkowska

I B – Joanna Możny

I C – Danuta Hattwich 

II A – Jolanta Madloch

II B – Magdalena Pawelska

III A – Małgorzata Biernacik

III B – Małgorzata Igierska

III C – Krystyna Zadwórna

IV – Agnieszka Maziarz

V A – Angelika Cygan

V B – Małgorzata Hercog

V C – Renata Przysiwek

V D – Joanna Nowak

V E – Alicja Barszczowska

VI A – Małgorzta Zabrzewska

VI B – Beata Gorzycka

VI C – Bożena Paś

VI D – Dorota Kluka-Dubaniewicz

VII A – Joanna Buczyńska-Ceglarek

VII B – Anna Kuźlak-Szuba

VII C – Monika Kanderfer

VIII A – Anna Baczmańska

VIII B – Marta Budzik

VIII C – Anna Mróz

 

NAUCZYCIELE

Baczmańska Anna – nauczyciel wf

Barszczowska Alicja – nauczyciel religii

Biernacik Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bryl-Grochulska – nauczyciel plastyki

Bubińska Edyta – nauczyciel języka polskiego

Bubiński Paweł – nauczyciel wf

Buczyńska-Ceglarek Joanna – nauczyciel języka polskiego

Budzik  Marta – nauczyciel przyrody

Chryczyk Jan – nauczyciel wf

Cygan Andżelika – nauczyciel języka niemieckiego

Drozdowska Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego

Duś Izabela – pedagog

Fabrycka Joanna – bibliotekarz

Frąckiewicz-Baldy Bożena – bibliotekarz

Hattwich Danuta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Hercog Małgorzata – nauczyciel plastyki

Honkisz Elżbieta – nauczyciel języka angielskiego

Igierska Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jagodzińska Justyna – nauczyciel języka angielskiego

Jasek-Staszczyszyn Anna – nauczyciel muzyki

Jerszyńska-Mazur Joanna – nauczyciel biologii

Kandefer Monika – nauczyciel wf

Kawula Alicja – pedagog

Kołt Dariusz – nauczyciel religii

Kołt Marzena – nauczanie indywidualne

Kras Barbara – nauczyciel biologii

Krawczyk-Jagiełło Joanna – wychowawca świetlicy

Kuźlak-Szuba Anna – nauczyciel języka angielskiego

Łaźniowska Monika – wychowawca świetlicy

Łukasik-Musiał Agnieszka – wychowawca świetlicy

Madloch Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marchwicka Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Martyniak Sebastian – nauczyciel języka niemieckiego, angielskiego

Maziarz Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Misiak Teresa – nauczyciel biologii

Możny Joanna – nauczanie wczesnoszkolne

Mróz Anna – nauczyciel przyrody, matematyki

Nowak Joanna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Paś Bożena – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych

Pawelska Magdalena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Przysiwek Renata – nauczyciel geografii, zajęć komputerowych

Raczkiewicz Monika – pedagog

Rusnarczyk Regina – nauczyciel religii

Rydlova Agata – psycholog

Słoboda Krystyna – nauczyciel języka polskiego

Szablewski Zbigniew – nauczyciel chemii

Szwed Dariusz – nauczyciel historii, zajęć komputerowych

Wiśniewska Janina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, religii

Zadwórna Krystyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ziółkowska Sylwia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Skip to content