NAUCZYCIELE SP2

 WYKAZ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. JANA PAWŁA II – SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KUDOWIE-ZDROJU 2020/2021

WYCHOWAWCY KLAS

I A – Małgorzata Biernacik

I B – Małgorzata Igierska

II A – Sylwia Ziółkowska

II B – Joanna Możny

II C – Danuta Hattwich

III A – Jolanta Madloch

III B – Magdalena Pawelska

IV A– Marta Budzik

IV B – Anna Baczmańska

V A – Agnieszka Maziarz

VI A – Angelika Cygan

VI B – Małgorzata Hercog

VI C – Renata Przysiwek

VI D – Joanna Nowak

VII A – Małgorzta Zabrzewska

VII B – Beata Gorzycka

VII C – Bożena Paś

VII D – Dorota Kluka-Dubaniewicz

VIII A – Joanna Buczyńska-Ceglarek

VIII B – Anna Kuźlak-Szuba

VIII C – Monika Kanderfer

 

NAUCZYCIELE

Baczmańska Anna – nauczyciel wf

Barszczowska Alicja – nauczyciel religii

Biernacik Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bubińska Edyta – nauczyciel języka polskiego

Bubiński Paweł – nauczyciel wf

Buczyńska-Ceglarek Joanna – nauczyciel języka polskiego

Budzik  Marta – nauczyciel przyrody

Chryczyk Jan – nauczyciel wf

Cygan Andżelika – nauczyciel języka niemieckiego

Dubaniewicz Daniel – nauczyciel informatyki, techniki, EdB

Duś Izabela – pedagog

Fabrycka Joanna – bibliotekarz

Frąckiewicz-Baldy Bożena – bibliotekarz

Gorzycka Beata – nauczyciel języka polskiego, historii

Hattwich Danuta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Hercog Małgorzata – nauczyciel plastyki

Honkisz Elżbieta – nauczyciel języka angielskiego

Igierska Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jagodzińska Justyna – nauczyciel języka angielskiego

Jasek-Staszczyszyn Anna – nauczyciel muzyki

Kandefer Monika – nauczyciel wf

Kawula Alicja – pedagog

Kołt Dariusz – nauczyciel religii

Kuźlak-Szuba Anna – nauczyciel języka angielskiego

Łaźniowska Monika – wychowawca świetlicy

Łukasik-Musiał Agnieszka – wychowawca świetlicy

Madloch Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marchwicka Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Martyniak Sebastian – nauczyciel języka niemieckiego, angielskiego

Maziarz Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Misiak Teresa – nauczyciel biologii, WDŻ

Możny Joanna – nauczanie wczesnoszkolne

Mróz Anna –nauczyciel matematyki, WDŻ

Nowak Joanna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Paś Bożena – nauczyciel matematyki

Pawelska Magdalena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Przysiwek Renata – nauczyciel geografii, informatyki

Raczkiewicz Monika – pedagog

Rusnarczyk Regina – nauczyciel religii

Rydlova Agata – psycholog

Słoboda Krystyna – nauczyciel języka polskiego

Szablewski Zbigniew – nauczyciel chemii, fizyki

Szwed Dariusz – nauczyciel historii, informatyki

Zabrzeska Małgorzata – matematyka

Zielińska Monika – j. angielski

Ziółkowska Sylwia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Skip to content