wtorek, 28 maja, 2024

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

PROJEKT pn. „Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój”

Dzięki zaangażowaniu gminy Kudowa-Zdrój w rozwój edukacji szkolnej, pozyskano środki finansowe z Unii Europejskich na realizację szereg działań dla uczniów i uczennic dwóch szkół podstawowych:

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Całkowita wartość projektu wynosi 528 127,50 zł. Wartość dofinansowania to: 448 377,50 zł,  przy czym wkład własny jest wnoszony w całości w formie rzeczowej, niepieniężnej. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy: od 01 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 139 uczennic i 165 uczniów (razem 304 os. tj. 90% z ogółem objętych wsparciem) oraz eliminacja deficytów rozwojowych u 38 dziewczynek i 45 chłopców (83 os.) łącznie z obu szkół. Razem liczba uczestników/czek projektu wyniesie 196 dziewczynek i 233 chłopców tj. 429 osób.

Na cel główny składają się cele pośrednie obejmujące wzrost poziomu wiedzy uczniów i uczennic szkoły z nauk matematyczno-przyrodniczych, robotyki i języków obcych; zmniejszenie deficytów rozwojowych dzięki zajęciom logopedycznym i terapeutyczno-korekcyjnym, a także wzrost przystosowania do nauki w Polsce dzieci cudzoziemców i Polaków zza granicy. W ramach projektu zaplanowano zakup materiałów dydaktycznych, zajęcia pozaszkolne z nauk ścisłych i przyrodniczych dla 338 osób oraz zajęcia stacjonarne w obu szkołach dla łącznie 429 osób.

Zajęcia pozaszkolne będą zrealizowane w ramach wyjazdów do zewnętrznych ośrodków edukacyjnych np.:

 • Muzeum Przyrodnicze i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Stacje badawczo-naukowe i laboratoria Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 • Hydropolis we Wrocławiu;
 • Pracownie Politechniki Wrocławskiej;
 • Ośrodek edukacyjny Odra Centrum we Wrocławiu;
 • Centrum Edukacji Zagroda Sudecka.

Na zajęcia stacjonarne zaplanowane w szkołach składają się następujące rodzaje:

 • Matematyka, w tym wyrównawcza
 • Przyrodnicze, w tym wyrównawcze
 • Język angielski, w tym wyrównawczy
 • Język niemiecki, w tym wyrównawczy
 • Język polski
 • Robotyka
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Logopedyczne
 • Opieka psychologiczna

Zachęcamy uczniów i uczennice do udziału w projekcie. Zajęcia stacjonarne zaplanowano od września 2022 r., natomiast zajęcia pozaszkolne już od czerwca 2022 r.

 

Załącznik nr 12 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU (uproszczone metody rozliczania) W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: Minimalny wzór
szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w Projekcie

 

MINIMALNY WZÓR SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE*

Rodzaj wsparcia Data realizacji

wsparcia

Godziny w których wsparcie jest realizowane (od … do….) Dokładny adres realizacji wsparcia Nr grupy Klasy
Matematyka rozwijająca Poniedziałek : 03.10;10.10;17.10;24.10;

07.11;14.11;21.11;28.11

Od. Godz. 13.10 do 13.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/1 I-III
Matematyka rozwijająca Piątek:

07.10;14.10;21.10;28.10

04.11;18.11;25.11

Od. Godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/2 I-III
Język angielski Czwartek:

06.10;13.10;20.10;27.10

03.11;10.11;17.11;24.11

Od. Godz. 11.25 do 12.10 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/3 I-III
Język angielski Czwartek:

06.10;13.10;20.10;27.10

03.11;10.11;17.11;24.11

Od. Godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/4 I-III
Gimnastyka korekcyjna Środa:

05.10;12.10;19.10;26.10;

02.11;09.11;16.11;23.11;30.11

Od godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/5 I-III
Logopedia Piątek:

07.10;14.10;21.10;28.10

04.11;18.11;25.11

Od godz. 13.10 do 13.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/6 I-III
Korekcyjno-Kompensacyjne Poniedziałek : 03.10;10.10;17.10;24.10;

07.11;14.11;21.11;28.11

Od. Godz.13.10 do 13.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/7 I-III
Korekcyjno-Kompensacyjne Wtorek:

04.10;11.10;18.10;25.10

08.11;15.11;22.11;29.11

Od godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/8 I-III
 Korekcyjno-Kompensacyjne Środa:

05.10;12.10;19.10;26.10;

02.11;09.11;16.11;23.11;30.11

Od. Godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/9 II
Gimnastyka Korekcyjna Poniedziałek : 03.10;10.10;17.10;24.10;

07.11;14.11;21.11;28.11

Od. Godz. 13.10 do 13.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/10 IV-VI
Gimnastyka Korekcyjna Czwartek:

06.10;13.10;20.10;27.10

03.11;10.11;17.11;24.11

Od. Godz. 14.00 do 14.45 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/11 IV-VI
Matematyka wyrównawcza Wtorek:

04.10;11.10;18.10;25.10

08.11;15.11;22.11;29.11

Od. Godz. 13.10 do 13.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/12 IV-VI
Matematyka wyrównawcza Wtorek:

04.10;11.10;18.10;25.10

08.11;15.11;22.11;29.11

Od. Godz. 14.00 do 14.45 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/13 VIII

do pobrania – harmonogram zajęć

 

Załącznik nr 12 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU (uproszczone metody rozliczania) W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: Minimalny wzór
szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w Projekcie

 

MINIMALNY WZÓR SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE*

 

Rodzaj wsparcia Data realizacji

wsparcia

Godziny w których wsparcie jest realizowane (od … do….) Dokładny adres realizacji wsparcia Nr grupy Klasy
Matematyka Poniedziałek : 02.01;09.01;16.01;23.01;

30.01;06.02;27.02;06.03; 13.03; 20.03;27.03

Od. Godz. 13.20 do 14.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/1 I-III
Matematyka Piątek:

13.01;20.01;27.01;03.02;10.02

03.03;10.03;17.03;24.03;31.03

Od. Godz. 13.20 do 14.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/2 I-III
Matematyka wyrównawcza Wtorek:

03.01;10.01;17.01;24.01;31.01;07.02;28.02

07.03;14.03;21.03;28.03

Od. Godz. 07.50 do 08.35 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/3 I-III
Matematyka wyrównawcza Wtorek:

03.01;10.01;17.01;24.01;31.01;07.02;28.02

07.03;14.03;21.03;28.03

Od. Godz. 14.10 do 14.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/4 I-III
Gimnastyka korekcyjna Środa:

04.01;11.01;18.01;25.01;

01.02;08.02;01.03;08.03;15.03;22.03;29.03

Od godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/5 I-III
Logopedia Piątek:

13.01;20.01;27.01;03.02;10.02

03.03;10.03;17.03;24.03;31.03

Od godz. 13.10 do 13.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/6 I-III
Korekcyjno-Kompensacyjne Poniedziałek :

02.01;09.01;16.01;23.01;

30.01;06.02;27.02;06.03; 13.03; 20.03;27.03

Od. Godz.11.25 do 12.10 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/7 I-III
Korekcyjno-Kompensacyjne Piątek:

13.01;20.01;27.01;03.02;10.02

03.03;10.03;17.03;24.03;31.03

Od godz. 12.10 do 12.85 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/8 I-III
Nauki przyrodnicze Środa:

04.01;11.01;18.01;25.01;

01.02;08.02;01.03;08.03;15.03;22.03;29.03

Od. Godz. 11.20 do 12.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/9 I-III
Opieka psychologiczna Środa:

04.01;11.01;18.01;25.01;

01.02;08.02;01.03;08.03;15.03;22.03;29.03

Od. Godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/10 I-III
Gimnastyka Korekcyjna Czwartek:

05.01;12.01;19.01;26.01;02.02;09.02;

02.03;09.03;16.03;23.03;30.03

Od. Godz. 14.00 do 14.45 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/11 IV-VI
Matematyka Piątek:

13.01;20.01;27.01;03.02;10.02

03.03;10.03;17.03;24.03;31.03

Od. Godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/12 I-III
Matematyka wyrównawcza Czwartek:

05.01;12.01;19.01;26.01;02.02;09.02;

02.03;09.03;16.03;23.03;30.03

Od. Godz. 13.55 do 14.40 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/13 VII
Matematyka wyrównawcza Wtorek:

03.01;10.01;17.01;24.01;31.01;07.02;28.02

07.03;14.03;21.03;28.03

Od. Godz.13.55 do 14.40 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/14 VIII
Matematyka wyrównawcza Poniedziałek :

02.01;09.01;16.01;23.01;

30.01;06.02;27.02;06.03; 13.03; 20.03;27.03

Od godz. 13.55 do 14.40 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/15 VIII
Matematyka wyrównawcza Wtorek:

03.01;10.01;17.01;24.01;31.01;07.02;28.02

07.03;14.03;21.03;28.03

Od. Godz. 13.10 do 13.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/16 IV-VI
Matematyka wyrównawcza Wtorek:

03.01;10.01;17.01;24.01;31.01;07.02;28.02

07.03;14.03;21.03;28.03

Od. Godz. 14.00 do 14.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/17 VIII
Matematyka wyrównawcza Wtorek:

03.01;10.01;17.01;24.01;31.01;07.02;28.02

07.03;14.03;21.03;28.03

Od. Godz. 08.40 do 09.25 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/18 IV-VI
Matematyka wyrównawcza Czwartek:

05.01;12.01;19.01;26.01;02.02;09.02;

02.03;09.03;16.03;23.03;30.03

Od. Godz. 11.25 do 12.10 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/19 IV-VI
Matematyka wyrównawcza Czwartek:

05.01;12.01;19.01;26.01;02.02;09.02;

02.03;09.03;16.03;23.03;30.03

Od. Godz. 13.10 do 13.55 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/20 I-III
Matematyka wyrównawcza Piątek:

13.01;20.01;27.01;03.02;10.02

03.03;10.03;17.03;24.03;31.03

Od. Godz. 11.20 do 12.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Szkolna 8,

57-350

SP2/21 I-III
Matematyka wyrównawcza Poniedziałek : 02.01;09.01;16.01;23.01;

30.01;06.02;27.02;06.03; 13.03; 20.03;27.03

Od. Godz. 12.15 do 13.00 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/22 I-III
Matematyka Piątek:

13.01;20.01;27.01;03.02;10.02

03.03;10.03;17.03;24.03;31.03

Od. Godz. 12.15 do 13.00 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/23 I-III
Nauki przyrodnicze Środa:

04.01;11.01;18.01;25.01;

01.02;08.02;01.03;08.03;15.03;22.03;29.03

Od. Godz. 11.30 do 12.15 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/24 I-III
Nauki przyrodnicze Środa:

04.01;11.01;18.01;25.01;

01.02;08.02;01.03;08.03;15.03;22.03;29.03

Od. Godz. 12.15 do 13.00 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/25 I-III
Gimnastyka korekcyjna Piątek:

13.01;20.01;27.01;03.02;10.02

03.03;10.03;17.03;24.03;31.03

Od godz. 11.25 do 12.10 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/26 I-III
Gimnastyka korekcyjna Wtorek:

03.01;10.01;17.01;24.01;31.01;07.02;28.02

07.03;14.03;21.03;28.03

Od godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/27 I-III
Nauki przyrodnicze Czwartek:

05.01;12.01;19.01;26.01;02.02;09.02;

02.03;09.03;16.03;23.03;30.03

Od. Godz.11.25 do 12.10 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/28 I-III
Opieka psychologiczna Poniedziałek : 02.01;09.01;16.01;23.01;

30.01;06.02;27.02;06.03; 13.03; 20.03;27.03

Od godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/29 I-III
Korekcyjno-Kompensacyjne Wtorek:

03.01;10.01;17.01;24.01;31.01;07.02;28.02

07.03;14.03;21.03;28.03

Od. Godz. 12.20 do 13.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/30 IV-VI
Opieka psychologiczna Środa:

04.01;11.01;18.01;25.01;

01.02;08.02;01.03;08.03;15.03;22.03;29.03

Od. Godz. 11.20 do 12.05 SP2 w Kudowie-Zdroju. Ul. Pogodna 9,

57-350

SP2/31 I-III

 

do pobrania – harmonogram zajęć 2022/23

 

 

Skip to content