RADA RODZICÓW

 

PREZYDIUM RADY

 

Przewodniczący:

Marta Żulińska

 

Wiceprzewodniczący:

Marcin Lech

 

Sekretarz:

Andżelika Cygan

 

Skarbnik:

Alicja Włodarz

Barbara Dutkiewicz

 

Komisja rewizyjna:

Zbigniew Jędrzejewski

Katarzyna Grubizna-Szpila

 

Pozostali przedstawiciele Rad Oddziałowych są członkami Rady Rodziców.

Skip to content