sobota, 13 lipca, 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. Jana Pawła II

w Kudowie-Zdroju

OGŁASZA NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

NABOREM OBJĘTE SĄ DZIECI URODZONE W ROKU 2014

 

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój określa się terminy składania wniosków:

 

od 02.03.2021 r. do 26.03.2021 r.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły i Kartę informacyjną należy pobrać w budynku szkoły przy ul. Pogodnej 9 lub Szkolnej 8 lub ze strony internetowej bip.zsp-kudowa.pl

 

                                                                         SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

W roku szkolnym 2021/2022

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2021 r.

 do 26.03.2021 r.

do 08.06.2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 31.03.2021 r. do 18.06.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2021 r. 22.06.2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia do 06.04.2021 r. do 25.06..2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  09.04.2021 r. 28.06.2021 r.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:


Informacja dla rodziców klas I

wniosek o przyjecie do szkoły

karta informacyjna

Skip to content